สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการ กฟภ. เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน เป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562
การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

Share