เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมเปิดไร่วิทยาอินทผลัม ที่บ้านนาไหม ต.สระใคร จ.หนองคาย
หล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมเปิดไร่วิทยาอินทผลัม

Share