คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบ Face Shield จาก ทพ.กฤษฏา และคุณนิรมล ทิรานนท์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลและชุมชนเพื่อสู้ภัยโควิด-19
โควิด-19