นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19