ผลิตภัณฑ์ ARROW มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบต่อไปยังสำนักงานเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์
มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

C-200511005020