เหล่ากาชาด จ.ลำปาง รับมอบหน้ากากผ้าจากเรือนจำกลางลำปาง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ซึ่งเป็นฝีมือการตัดเย็บของผู้ต้องขัง
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง รับมอบหน้ากากผ้า