เหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
เหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดถุงยังชีพ