นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

Share