ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จาก สสส. พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย
ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จาก สสส. พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของ ถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย