นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields จากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields