มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย มอบอาหารให้แก่ญาติผู้ป่วยเด็กแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

18