บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

16-1
16-2