คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 ในโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid
รับมอบหน้ากาก KN95