บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด มอบชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย N95 และเฟซชิลด์ ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

13