ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยโควิด-19
มอบหน้ากากอนามัยให้กับสภากาชาดไทย