นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในโครงการ “รวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19” เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้า

8