สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

7