รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

6