กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

5