นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

4