นายเตช บุนนาค เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ“รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

2-1
2-2