บาโอจิ จัดโครงการ “บาโอจิรวมใจ มอบให้ทีมพยาบาล” มอบรองเท้าให้กับทีมพยาบาล รพ.จุฬาฯ
มอบรองเท้าให้กับทีมพยาบาล รพ.จุฬาฯ