วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE และอุปกรณ์ Face Shield ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE ให้แก่ รพ.จุฬาฯ