โรงแรมเซ็นทารา จัดโครงการ “Help the Heroes” ระดมทุนผ่านบัตรเงินสด เพื่อมอบให้สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
ระดมทุนผ่านบัตรเงินสด เพื่อมอบให้สภากาชาดไทย