ผอ.สนง.จัดหารายได้ฯ รับมอบกระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้าและกางเกงผ้าอ้อมเด็ก จาก บจก. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคฯ
ผอ.สนง.จัดหารายได้ฯ รับมอบกระดาษชำระ

C-200515017042