เหล่ากาชาด จ.ยโสธร จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ มอบให้กับสนง.สาธารณสุข จ.ยโสธร ส่งต่อให้กับ รพ.ในพื้นที่
เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

Share