นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้แก่นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าบ่อ
นายกเหล่ากาชาด มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้กิ่งกาชาด