ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW มอบหน้ากากผ้าให้สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์
มอบหน้ากากผ้าให้สภากาชาดไทย