บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากาก N95 เฟซชิลด์ และชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ
บริจาคอุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากและชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ