รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”