คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ ส่งต่อให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จากการระบาดโรคโควิด-19กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ