นายเตช บุนนาค แถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัย Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ที่ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร
โครงการรวมใจต้านภัย Covid-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

Share