แบรด์รองเท้าบาโอจิ จัดโครงการ “บาโอจิรวมใจ มอบให้ทีมโรงพยาบาล” มอบรองเท้าให้กับทีมพยาบาล รพ.จุฬาฯ
มอบรองเท้าให้กับทีมพยาบาล รพ.จุฬาฯ