ครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา ร่วมกับ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย บริจาคเงินพร้อมชุด PPE และหน้ากากอนามัย สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID
โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID