คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก Face Shield จากนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID
อาสาร่วมใน FIGHT COVID