คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมโปรโมตแคมเปญ “63 บาท สู้โควิด-19” ของสภากาชาดไทย
63 บาท สู้โควิด-19” ของสภากาชาดไทย