นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
นายกเหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย