บทความเรื่อง “พลังศรัทธา 63 บาท ส่งต่อถึงผู้ทุกข์ยากกับสภากาชาดไทย จัด Live Concert ปิดแคมเปญ ขอบคุณทุกการให้ที่มีให้กัน”
พลังศรัทธา 63 บาท ส่งต่อถึงผู้ทุกข์ยากกับสภากาชาดไทย