นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่เพาะปลูกอินทผลัม ณ สวนอินทผลัมคุณแต้ม อ.อุทัย
นายกเหล่ากาชาด ให้กำลังใจแก่เกษตรกร