ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ”
โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

Share