ศิลปิน “ลูกทุ่งไอดอล” ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ
“ลูกทุ่งไอดอล” ร่วมบริจาคโลหิต