บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) จำโครงการ “บ้านปูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง” โดยนำรถยนต์ไฟฟ้ามาแบ่งปันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ใช้ฟรี 3 เดือน
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ