บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่าน OCEAN CLUB Application เพื่อจัดซื้อชุด PPE ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
จัดซื้อชุด PPE ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

C-200519762007