บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอออล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบเจลแอลกอออล์