โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “อาหารแห่งความห่วงใย” เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ