ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์เครื่องอบร้อน จากนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬา
รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์เครื่องอบร้อน