คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กระดาษชำระสก๊อตต์จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19