ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบเข็มและใบประกาศให้แก่ผู้ที่บริจาคครบตามจำนวน
ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต