นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน