คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE จากบริษัท ทีคอน สยาม จํากัด เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุด PPE